BEYAZ NOKTA® GELİŞİM VAKFI, bireylerin düşünme biçim ve kalitesini yükselterek, tasarım gücünü ve "Sorun Çözme Kabiliyeti"ni artırarak toplumun nitelik dokusunu geliştirmek için çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşudur. Vakfın bu amaçla hazırladığı ve yürüttüğü projelerden biri de KiGeP'tir. KiGeP, kâr amacı gütmeyen toplumsal bir projedir.