Beyaz Nokta Gelişim Vakfı tarafından KiGeP adıyla açılan ve bir yöneticisi olan mekan. Burada KiGeP'e katılanların yararlanabileceği çeşitli öğrenme malzemeleri mevcuttur ve ihtiyaç duyulan öğrenme etkinlikleri düzenlenir.
Bilgisayar, internet bağlantısı, kasetçalar, tepegöz, data-projektör, flip-chart gibi KiGeP ofisinde mevcut donanım.
KiGeP'e katılan sen ve senin gibi gençlerin, kendinizi tanımanızı, potansiyelinizin ve çevredeki öğrenme kaynaklarının farkına varmanızı, kendi kendinize öğrenmenizi, "Yaşam Alanlarınızı Genişletmeniz" için "Bireysel Öğrenme Planı" yapmanızı ve bunları uygulamanızı konu alan ve periyodik olarak düzenlenen katılımlı çalışmalar. ÖMer’de bir moderatör eşliğinde gerçekleştirilen bu çalışmalarda işlenen konular şunlardır:


Tanıtım ve Tanışma
KiGeP’in genel tanıtımının yapıldığı oturumdur.


KiGeP’e katılanlar ne kazanabilirler?
“Yaşam Alanı” konsepti tanıtılır ve bu alanın genişlemesinin ne gibi kazanımlara yol açacağı açıklanır.


Kendini tanımaya yardımcı testler:
Öğrenme Stili Testi, Çoklu Zeka Özellikleri Testi, Girişimcilik Testi, Zaman Yönetimi Testi, Dikkat Dağınıklığı Testi, vb. testlerle ilgili çalışmalar yapılır.


Tüm yaşam öğrenmedir!
Yaşamın çeşitli kesitlerinde karşılaşılan sorunların hemen tümünün öğrenme yetmezliğinden kaynaklandığı gerçeğini vurgulama amacını taşır.


Kontrol sende olsun!
Katılımcıda özgüven uyandırma amacını taşır.


Olumlu olmak tek başına bir güçtür!
Yaygın olumsuz eğilimleri azaltma amacını taşır.


Zihinsel zincirlerden kurtulun!
Yaratıcı düşünebilme için kendinin farkına vardırma amacını taşır.


Sorular, yanıtlardır!
Doğru soru sorabilmenin, aslında cevabın önemli bir bölümü demek olduğu bilincinin uyarılması amacını taşır.


Öğrenme kaynakları denizi.
Kişinin çevresinin, -eğer öğrenmek istiyorsa- ona yardımcı olabilecek öğrenme imkanlarıyla çevrili olduğu bilincinin uyarılması amacını taşır.


Her şey kendi seçimimiz!
Sorunların çoğunun bizim tercihimiz olduğunu, insanların kaderlerine küsmelerinin doğru olmadığını vurgulama amacını taşır.


Bireysel Öğrenme Planı nedir, nasıl yapılır?
Bilgi-beceri sınırlarımızı esneterek ve genişleterek ek Yaşam Alanı kazanabileceğimiz anlatılır. Her katılımcı, kendi hedefleri yönünde, Yaşam Alanını Genişletmek için bir plan yapar.


KiGeP’te sunulan imkanlar:
KiGeP oturumlarının sonunda katılımcıların BÖP’nı hazırlama ve uygulama aşamasında ÖMer’de bulunan imkanlar ile bunlardan nasıl yararlanacakları hakkında bilgi verilir.

 
 
KiGeP merkezinde mevcut basılı, sesli, görsel, bilgisayar destekli vb öğrenme malzemeleri portföyü.
KiGeP oturumlarını yönetmek üzere Beyaz Nokta Gelişim Vakfı tarafından görevlendirilen ve öğrenme sürecinde gerekli noktalarda gerekli müdahaleleri yapan katalizör kişiler.
KiGeP katılımcılarına kendi seçtikleri genel veya belirli konularda yol göstericilik yapmayı kabul eden gönüllü kişiler.
KiGeP'e katılan sen ve senin gibi gençlerin, bilgi paylaşımı ve yardımlaşma yoluyla sorun çözmek ve kendini geliştirmek için oluşturdukları öğrenme odaklı gruplar.
KiGeP'e katılan sen ve senin gibi gençlerin, fiziki ortam dışındaki iletişim ve paylaşımlarını sürdürebilecekleri internet platformu.
KiGep'e katılan sen ve senin gibi gençlerin, başka kurum ve kişilerin öğrenme kaynaklarından ve imkanlarından yararlanmanız için, KiGeP'in ilgili kişi ve/veya kurumlarla yaptığı anlaşmalar.