Her ay 20-30 kişilik gruplarla KiGeP programı başlar. Program sürecindeki aşamaların ana hatları şöyledir:

Bu oturumların amacı senin içinde bulunduğun yaşam alanı hakkında farkındalık oluşturmaktır.

KiGeP’e katılan bir genç olarak öğrenme oturumları sonunda kendine kariyer geliştirme ya da gelir yaratma hedefine yönelik bir plan yaparsın. Bu bir Bireysel Öğrenme Planı’dır.
Bu süreçte seçtiğin hedefe uygun olarak hazırladığın planlarını gerçekleştirmek için mentor desteği de alarak ilerlersin ve KiGeP'in sunduğu diğer imkanlardan yararlanırsın.

Her KiGeP programı 3 ay sürer. Programın 1. aşamasındaki oturumlar 2 tam gündür ve bu oturumlara katılım zorunludur. Bu oturumlar dışındaki 3 aylık sürenin tamamı esnektir. Yani her genç kendi zamanını kendisi belirler.
Programın sonunda başarılı olanlara sertifika verilir.